"ชีวิตไม่อาจหยุดอยู่นิ่งได้

ถ้ายังมีสิ่งสวยงามอยู่รอบตัวเรา"

kcccss.png

ผมมีหนังสืออยู่หลายเล่ม อยากแนะนำให้ท่านได้อ่าน เพื่อความรู้ ความเข้าใจ
เรื่องการท่องเที่ยวของไทย และเรื่องราวของพระพุทธศาสนา...
ขอให้มีความสุขกับการอ่านครับ

book1.png

แนวคิดการปฎิรูปประเทศไทย  

ชาญ วงศ์สัตยนนท์ เขียน

book2.png

ปูมการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

ชาญ วงศ์สัตยนนท์ เขียน

book3.png

ไซอิ๋วการเดินทางสู่พุทธภาวะ  

ผู้แต่ง ชาญ วงศ์สัตยนนท์

book5.png
covidbook.png
book59.png

รายงานการดูงาน Beach Guard 

ผู้แต่ง ชาญ วงศ์สัตยนนท์

ประเทศไทย หลังเอาชนะโควิด19

ชาญ วงศ์สัตยนนท์ เขียน

ศึกษาดูงานประเทศตุรกี

ชาญ วงศ์สัตยนนท์ เขียน

book6.png

ระดมความคิดฝ่าวิกฤติอันดามัน

Brainstorm Out of
Andaman Crisis

ชาญ วงศ์สัตยนนท์ เขียน

book55555.png

Brainstorm Out of Andaman Crisis

ชาญ วงศ์สัตยนนท์ เขียน

tour.png

Tour Operator

ชาญ วงศ์สัตยนนท์ เขียน

ย้อนรอยประวัติศาสตร์
เกาะจังซีลอน
โดย พันเอกเยโรลาโม
เอมิลิโอ เยริน

ชาญ วงศ์สัตยนนท์ แปล/เรียบเรียง

book45.png

ต้นฉบับ
Historical of Junk Ceylon Island by Colonel G.E. Gerini

รำลึกอาลัย
san-cover.png
taifa-cover.png
chavara-cover.png
lugon.png
pa2.png